Α’ Ανακοίνωση

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την Α' Ανακοίνωση του 25ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας

Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών