Βραβεύσεις

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών προς Βράβευση

Οι Εργασίες υποψήφιες προς Βράβευση παρουσιάζονται ούτως ή άλλως είτε με τη μορφή Ελεύθερης Προφορικής Ανακοίνωσης είτε με τη μορφή E-Poster κατά τις ημέρες του συνεδρίου. Οπότε οι υποψήφιοι υποβάλουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να την παρουσιάσουν. Ωστόσο, στην περίπτωση των εργασιών προς βράβευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή και του πλήρους κειμένου της εργασίας στα ΑΓΓΛΙΚΑ.

Σημείωση: Παρακαλούμε η συγγραφή του πλήρους κειμένου να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα που επισημαίνονται στο εγχειρίδιο των αναλυτικών οδηγιών υποβολής.

 

Συνοπτικά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Υποβάλετε την περίληψη της εργασίας σας κανονικά, ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείτε να παρουσιαστεί, είτε στη φόρμα που υπάρχει για τις Ελεύθερες Προφορικές Ανακοινώσεις είτε σε αυτή για τα E-Posters που θα βρείτε στη σελίδα Υποβολής.
Καταληκτική ημερομηνία: 25 Μαρτίου

2.  Αποστείλετε έπειτα το πλήρες κείμενο της εργασίας σας στα ΑΓΓΛΙΚΑ στο παρακάτω email: awards@25esfie.com
Καταληκτική ημερομηνία: 5 Απριλίου

3. Το κείμενο που θα στείλετε θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α| Γραμματοσειρά Arial μεγέθους 10 και πλήρη στοίχιση
β| Σε pdf μορφή
γ| Κάτω από τον τίτλο, τους συγγραφείς και τις ιδιότητές τους και ακολούθως το υπόλοιπο κείμενο.

Σημειώστε ότι η αξιολόγηση των Εργασιών προς Βράβευση θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με πλήρη απόκρυψη των ατομικών στοιχείων των συγγραφέων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια του αποτελέσματος.

Θα δοθεί ένα βραβείο στην καλύτερη εργασία και θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο.

Ευχαριστούμε,

Ομάδα Βραβεύσεων 25ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.

Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών