Επικοινωνία

Email

Εγγραφές

Για ερωτήματα σχετικά με τις εγγραφές παρακαλούμε απευθυνθείτε στο register@25esfie.com

Διεθνές Forum

Για ερωτήματα σχετικά με τo Διεθνές Forum παρακαλούμε απευθυνθείτε στο intForum@25esfie.com

Πρόγραμμα

Για ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούμε απευθυνθείτε στο program@25esfie.com

Εργασίες

Για ερωτήματα σχετικά με τις εργασίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο papers@25esfie.com

Βραβεύσεις

Για ερωτήματα σχετικά με τις βραβεύσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στο awards@25esfie.com

Workshops

Για ερωτήματα σχετικά με τα Workshops παρακαλούμε απευθυνθείτε στο workshops@25esfie.com

Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Για ερωτήματα σχετικά με την Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης παρακαλούμε απευθυνθείτε στο medolympics@25esfie.com

Ambassadors

Για ερωτήματα σχετικά με τους Ambassadors παρακαλούμε απευθυνθείτε στο ambassadors@25esfie.com

Προώθηση

Για ερωτήματα σχετικά με την προώθηση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο promotion@25esfie.com

Χορηγίες

Για ερωτήματα σχετικά με τις χορηγίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο sponsors@25esfie.com

Τεχνική Υποστήριξη

Για ερωτήματα σχετικά με την τεχνική υποστήριξη παρακαλούμε απευθυνθείτε στο support@25esfie.com

Πρόεδρος

Για ερωτήματα στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής παρακαλούμε απευθυνθείτε στο president@25esfie.com

Αντιπρόεδροι

Για ερωτήματα στους Αντιπροέδρους της Οργανωτικής Επιτροπής παρακαλούμε απευθυνθείτε στο vicepresident@25esfie.com

Γενικός Γραμματέας

Για ερωτήματα στο Γενικό Γραμματέα παρακαλούμε απευθυνθείτε στο secretary@25esfie.com

Γενικός Ταμίας

Για ερωτήματα στο Γενικό Ταμία παρακαλούμε απευθυνθείτε στο treasurer@25esfie.com

Γενικές Πληροφορίες

Για γενικές πληροφορίες και ερωτήματα που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

Μέσω Τηλεφώνου

Στις ώρες λειτουργίας των γραφείων μας: Δευτέρα ως Παρασκευή 12:00-14:00
Τηλέφωνο: 2310999030

Μέσω Email

Στο info@25esfie.com

Μέσω Facebook Messenger

Κάνοντας κλικ εδώ

Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών