Εργασίες Φοιτητών

Τύποι Εργασιών

Oι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμμετέχει ο φοιτητής με εργασία στο ΕΣΦΙΕ είναι είτε ως μέλος μίας στρογγυλής τράπεζας (round table), είτε με την εκπόνηση ελεύθερης προφορικής ανακοίνωσης (oral presentation) ή ηλεκτρονικά αναρτημένης ανακοίνωσης (e-poster).

Στρογγυλές Τράπεζες

Κάθε Παράρτημα της ΕΕΦΙΕ εκπονεί συγκεκριμένο αριθμό Στρογγυλών Τραπεζών και η θεματολογία αυτών ορίζεται έπειτα από συζήτηση του εκάστοτε καθηγητή-συντονιστή* της τράπεζας και τους συμβαλλόμενους φοιτητές. Ο καθηγητής και οι φοιτητές επιλέγονται από το εκάστοτε παράρτημα μέσω αλγορίθμου επιλογής. Κάθε εργασία που κατατίθεται εκπροσωπεί την ιατρική σχολή από την οποία κατάγεται. Η διάρκειά της είναι 1 ώρα και ένα τέταρτο, χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να διαιρεθεί όπως επιθυμούν οι φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτή έπειτα από συμφωνία μεταξύ τους και με τον υπεύθυνο καθηγητή-συντονιστή. Συνήθως, το θέμα μία στρογγυλής τράπεζας διαιρείται σε 5 υποενότητες (υποθέματα της ίδιας «ομπρέλας») και κάθε ένα από αυτά παρουσιάζεται από έναν φοιτητή σε 12-15 λεπτά.

*Με τον όρο καθηγητή-συντονιστή εννοούμε όλα τα μέλη ΔΕΠ οποιουδήποτε Ιατρικού Τμήματος ή άλλου τμήματος σχολής επιστημών υγείας, καθώς και τους πανεπιστημιακούς υποτρόφους, τους διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους ειδικούς ιατρούς.

Ελέυθερες Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι ελεύθερες προφορικές ανακοινώσεις (oral presentations) / ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) αποτελούν εργασίες στις οποίες οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τόσο τον καθηγητή που θα τους βοηθήσει ως προς τη συγγραφή όσο και τους υπόλοιπους συμφοιτητές με τους οποίους θα συνεργαστούν. Επίσης, γίνεται επιλογή και του θέματος σε συνεννόηση με τον/τους καθηγητή/-ές.

Στις ελεύθερες προφορικές ανακοινώσεις κατά τις ημέρες του συνεδρίου γίνεται παρουσίαση της εργασίας μπροστά στο ακροατήριο με τη χρήση του Microsoft Office PowerPoint. Η διάρκειά της είναι 8 λεπτά και παρουσιάζεται από έναν φοιτητή.

E-posters

Όσον αφορά τα e-poster , κατά τις ημέρες του συνεδρίου, παρουσιάζονται από τους φοιτητές σε οθόνες που βρίσκονται στον χώρο του συνεδριακού κέντρου.

Θεματολογία

Κάθε συμμετέχοντας του 25ου ΕΣΦΙΕ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα θέμα που τον ενδιαφέρει ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία θεματικών ενοτήτων που ανήκουν σε διάφορα πεδία και κλάδους των βιοϊατρικών επιστημών.  Παρακάτω αναγράφονται τα κυριότερα:

A

Αγγειοχειρουργική

Αθλητιατρική

Αιματολογία

Αιμοδοσία και Μεταγγίσεις

Ακτινοδιαγνωστική

Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογία

Αναισθησιολογία

Ανοσολογία

Ανατομική (Περιγραφική)

B

Βιοηθική και Ιατρική Δεοντολογία

Βιοϊατρική Τεχνολογία

Βιολογία

Βιοστατιστική

Βιοχημεία

Γ

Γαστρεντερολογία

Γενετική και Μοριακή Βιολογία

Γενετική Ιατρική

Γενική Ιατρική

Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Δ

Διαιτολογία και Κλινική Διατροφή

Δερματολογία και Αφροδιοσολογία

Δημόσια Υγεία και Πολιτική

Ε

Εκπαίδευση (Ιατρική και Παραϊατρική)

Ενδοκρινολογία

Εντατική Θεραπεία

Επιδημιολογία

Η

Ηπατολογία

Ι

Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)

Ιατρική της Εργασίας

Ιατρική Φυσική

Ιατρική Χημεία

Ιατρική Ψυχολογία

Ιατρικό Δίκαιο

Ιατροδικαστική και Τοξικολογία

Ιστολογία, Εμβρυολογία & Τερατολογία

Ιστορία της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας

Κ

Καρδιολογία

Καρδιοχειρουργική

Κοινωνική Ιατρική

Κυτταρολογία

Λ

Λοιμωξιολογία

Μ

Μαιευτική και Γυναικολογία

Μεταμοσχεύσεις

Μοριακή Γενετική και Εξατομικευμένη Θεραπεία

Ν

Νευροεπιστήμες

Νευρολογία

Νευροχειρουργική

Νεφρολογία

Νοσηλευτική

 

Ο

Ογκολογία

Οδοντιατρική, Οδοντοτεχνική και συναφείς επιστήμες

Ορθοπεδική

Ουρολογία

Οφθαλμολογία

Π

Παθολογία

Παθολογική Ανατομική

Παθολογική Φυσιολογία

Παιδιατρική

Παιδοψυχιατρική

Περιβάλλον και Υγεία

Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία

Πλαστική Χειρουργική

Πνευμονολογία – Φυματιολογία

Προληπτική Ιατρική

Πυρηνική Ιατρική

Ρ

Ρευματολογία

Τ

Τηλεϊατρική και εφαρμογές

Τραυματολογία

Υ

Υπηρεσίες Υγείας

Φ

Φαρμακολογία και Θεραπευτική

Φυσιολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Χ

Χειρουργική

Χειρουργική Θώρακος

Χειρουργική Ενδοκρινών

Χειρουργική Μαστού

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Ογκολογία

Ψ

Ψυχιατρική

Ω

Ωτορινολαρυγγολογία

Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών