Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1993 και
αποτελεί Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπική, μη Κυβερνητική με πολλαπλή δραστηριοποίηση
στα πλαίσια του εθελοντισμού. Διαθέτει παραρτήματα σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της
Ελλάδας, αριθμεί πάνω από 3000 μέλη και απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής καθώς και σε
φοιτητές συναφών σχολών επιστημών υγείας.

Σκοπός της ΕΕΦΙΕ είναι η ενεργοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και η ενασχόλησή τους με
θέματα επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού, ενώ στόχος είναι
η παραγωγή έργου επιστημονικής και κοινωνικής φύσεως με άξονα την ανιδιοτελή
προσφορά των φοιτητών και με έμφαση την ανάπτυξη του εθελοντισμού.

Για περισσότερες, πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητές μας μπορείτε να
ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.eefie.org

 

Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών