Οδηγίες

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων

Αγαπητοί συμμετέχοντες του 25ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο σύστημα υποβολής εργασιών που στόχο έχει όχι μόνο να αναβαθμίσει εν γένει την ποιότητα των εργασιών που κατατίθενται αλλά κυρίως να αποτελέσει μία πραγματική και ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία, προσομοιώνοντας ορισμένες χρήσιμες πρακτικές για το μελλοντικό ερευνητή.

Γενικές οδηγίες

 1. Δικαίωμα υποβολής εργασίας (προς βράβευση ή μη) για κρίση προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου έχουν ΟΛΟΙ οι εγγεγραμμένοι στο 25ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.
 2. Η υποβολή υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ΟΛΩΝ των συγγραφέων που συμμετέχουν στην εργασία. Κατά την υποβολή θα ζητούνται οι κωδικοί εγγραφής.
  *Εξαιρούνται: Τα Μέλη ΔΕΠ (Τακτικοί Καθηγητές, Αναπ. Καθηγητές, Επίκ. Καθηγητές, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι)
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εργασίες είναι να συμπεριλαμβάνεται στους συγγραφείς τουλάχιστον ένας Επιστημονικά Υπεύθυνος ( Μέλος ΔΕΠ ή ειδικός/ειδικευόμενος Ιατρός ή μεταπτυχιακός/διδακτορικός φοιτητής Σχολής Επιστημών Υγείας)
 4. Ο κάθε συμμετέχοντας στο Συνέδριο έχει το δικαίωμα παρουσίασης μίας μόνο Ελεύθερης Προφορικής Ανακοίνωσης. Σαφώς όμως μπορεί να συμμετέχει σε όσες εργασίες επιθυμεί, αποτελώντας μέλος της συγγραφικής τους ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται ευκαιρία σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων να έχει την εμπειρία της παρουσίασης εργασίας, καθώς επίσης προωθείται το πνεύμα της συνεργασίας και της διεπιστημονικότητας στο 25ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα είναι ανεξάρτητη και διατηρείται το δικαίωμα παρουσίασης μίας Ελεύθερης Προφορικής Ανακοίνωσης.
 5. Δίνεται δυνατότητα επιλογής παρουσίασης στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
 6. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
 7. Για όσες εργασίες δεν πληρούνται οι Ειδικές Οδηγίες, θα αποστέλλονται επισημάνσεις τις οποίες οι συγγραφείς είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψιν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
 8. Για κάθε τύπο εργασίας που γίνεται δεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή θα παρέχεται πλήρης υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την παρουσίασή της. Ως προτεινόμενο πρόγραμμα παρουσίασης προτείνεται το Microsoft Office PowerPoint.
 9. Θα αποστέλλεται email επιβεβαίωσης στον υπέυθυνο επικοινωνίας της κάθε εργασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της.
 10. Η παρουσίαση της Ελεύθερης Προφορικής Ανακοίνωσης θα γίνεται από  ένα μόνο ομιλητή και ο διαθέσιμος χρόνος θα είναι 8 λεπτά.
 11. Κάθε Στρογγυλή Τράπεζα έχει στη διάθεσή της χρόνο μίας ώρας και ενός τετάρτου.
 12. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσετε την εργασία σας (E-Poster ή Ελεύθερη Προφορική Ανακοίνωση).
 13.  Η κατάθεση των περιλήψεων για όλες τις εργασίες θα γίνεται δεκτή μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2019.
Πρότυπο E-Poster

Ειδικές Οδηγίες

Φέτος η Οργανωτική Επιτροπή του Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης 1/4 αιώνα διεξαγωγής του Συνεδρίου αποφάσισε να προχωρήσει στη συγγραφή ενός Εγχειριδίου που στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες φοιτητές ως προς την προετοιμασία της εργασίας τους. Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει σε απλά βήματα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος από τη στιγμή που αποφασίσει να υποβάλει εργασία μέχρι και την παρουσίασή της. Αναλυτικότερα αναφέρεται πώς θα επιλέξει τον τύπο της εργασίας, θα αναζητήσει τη βιβλιογραφία, θα συγγράψει την περίληψη καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία της παρουσίασης στο κοινό.

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Εργασιών του 25ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. στο email papers@25esfie.com

Με εκτίμηση,
Η Οργανωτική Επιτροπή του 25ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.

Ακολουθεί το pdf με τις Ειδικές Οδηγίες Συγγραφής

 

Ειδικές Οδηγίες Συγγραφής

Κατεβάστε το σε pdf
Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών