Ομιλητές

Ομιλητές

George C. Velmahos
plus

George C. Velmahos

Harvard Medical School

Jamal J. Hoballah
plus

Jamal J. Hoballah

American University of Beirut Medical Center

Richard D. Schulick
plus

Richard D. Schulick

University of Colorado, School of Medicine

Nektarios Tavernarakis
plus

Nektarios Tavernarakis

Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH)

Apostolos E. Papalois
plus

Apostolos E. Papalois

ELPEN Experimental Research Centre, Harvard University

Michalis Aivaliotis
plus

Michalis Aivaliotis

Institute of Molecular Biology and Biotechnology (IMBB-FORTH)

Souliotis Kyriakos
plus

Souliotis Kyriakos

LSE Enterprise - Medical Technology Research Group

Michael Gatzoulis
plus

Michael Gatzoulis

National Heart and Lung Institute, Imperial College

Adrianos Golemis
plus

Adrianos Golemis

European Astronaut Centre (EAC) of ESA

Theodoros Karamitsos
plus

Theodoros Karamitsos

Aristotle University of Thessaloniki

Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών