Υποβολή

Παρακάτω επιλέξτε μία από τις φόρμες για την υποβολή περίληψης των εργασιών

Ελεύθερες Προφορικές Ανακοινώσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΔΩ

Στρογγυλές Τράπεζες (Με την προϋπόθεση ότι έχετε επιλεγεί από το Παράρτημα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. στο οποίο ανήκετε)

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΔΩ
Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών