Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.

 

Το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας αποτελεί την κορωνίδα των δράσεων της EΕΦΙΕ και είναι μια παγιωμένη επί σειρά ετών διοργάνωση-θεσμός που έχει στο επίκεντρο το φοιτητικό κοινό. Στόχος της είναι να ενώνει την ευρύτερη Ιατρική κοινότητα υπό έναν κοινό σκοπό: την εξέλιξη σε επιστημονικό και προσωπικό επίπεδο των μελλοντικών Ιατρών και κατ’ επέκταση της Ιατρικής Επιστήμης στη χώρα μας.

Πιο αναλυτικά, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές Ιατρικής να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη συνολική εκπόνηση μιας εργασίας, από την πρώτη αναζήτηση στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων έως την παρουσίασή της στο κοινό, να αποκτήσουν ερεθίσματα από διαφορετικές κατευθύνσεις που θα τους βοηθήσουν τελικά στην πιο στέρεη θεμελίωση της επιστημονικής ταυτότητας.

Το συνέδριο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο σε διαφορετικό Παράρτημα της ΕΕΦΙΕ. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει «αγκαλιάσει» το ΕΣΦΙΕ, όπως αποδεικνύεται από την συμμετοχή κάθε χρόνο χιλιάδων φοιτητών επιστημών υγείας και εκατοντάδων Καθηγητών, καθώς και από το επιστημονικό επίπεδο του συνεδρίου, που κατατάσσουν το ΕΣΦΙΕ ανάμεσα στα πλέον διαχρονικά και μεγάλα ιατρικά συνέδρια της χώρας.

Στις εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνεται το ελληνικό και το διεθνές τμήμα (επίσημη γλώσσα η αγγλική).

Εργασίες

Αναφορικά με το ελληνικό κομμάτι (ΕΣΦΙΕ) παρουσιάζονται εργασίες από τους φοιτητές με τη μορφή των ελεύθερων προφορικών ανακοινώσεων, των στρογγυλών τραπεζιών σχετικές με ενδιαφέρουσες και σύγχρονες θεματικές καθώς και των ηλεκτρονικών ανακοινώσεων (posters).

Workshops

Μεγάλο τμήμα αποτελούν τα ποικίλα και καινοτόμα workshops που στοχεύουν στην εκπαίδευση των φοιτητών μέσω εφαρμοσμένων ιατρικών εμπειριών με τη βοήθεια προπλασμάτων.

Forum - Keynote Speakers

Αναφορικά με το διεθνές τμήμα (Διεθνές Forum) προσκαλούνται διακεκριμένοι επιστήμονες από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα οι οποίοι καταθέτουν μέσω εισηγήσεων τις εμπειρίες, τις γνώσεις και κατευθυντήριες γραμμές στοχεύοντας στη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής πορείας και κουλτούρας των νέων επιστημόνων (φοιτητές και νέους γιατρούς).

Βραβεύσεις

Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου διοργανώνεται και η Ολυμπιάδα Ιατρικών Γνώσεων (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και δίδονται έπαθλα στους νικητές. Διάφορα
έπαθλα δίδονται επίσης και στις πιο άρτιες επιστημονικά εργασίες, προφορικές και ηλεκτρονικές.

Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών