23η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης

Τι είναι η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης;

Η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης είναι ένας διαγωνισμός γνώσεων και κριτικής σκέψης που καλύπτει όλο το φάσμα της ιατρικής επιστήμης.

 

Τι μορφή θα έχει η εξέταση;

Η δομή της 23ης Ολυμπιάδας Ιατρικής Γνώσης αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη:

Προ-κλινικό

Tο οποίο αφορά στις βασικές Βιοιατρικές Επιστημές που διδάσκονται στα Ιατρικά Τμήματα της Ελλάδας μέχρι και το 3ο έτος σπουδών.

Κλινικό

Tο οποίο αφορά γνώσεις που λαμβάνει ο φοιτητής κατά την εκπαίδευσή του στα κλινικά έτη, δηλαδή συνήθως από το 4ο έτος και πάνω

Κάθε ένα από τα παραπάνω περιλαμβάνει 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 5 πιθανές απαντήσεις (1 σωστή κάθε φορά, χωρίς αρνητική βαθμολόγηση). Η διάρκεια της εξέτασης για το κάθε μέρος θα είναι 90 λεπτά.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές ιατρικής που έχουν εγγραφεί στο 25ο ΕΣΦΙΕ!

 

Μπορούν να λάβουν μέρος είτε ατομικά, είτε ομαδικά (έως 3 άτομα, ανεξάρτητα του έτους). Όσοι φοιτητές βρίσκονται στα πρό-κλινικά έτη (1ο-3ο) θα συμμετέχουν υποχρεωτικά στον προ-κλινικό διαγωνισμό, ενώ όσοι βρίσκονται στα κλινικά έτη (4ο-6ο/επί πτυχίω) θα έχουν την επιλογή του προ-κλινικού ή του κλινικού διαγωνισμού.

 

Φέτος, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και στα αγγλικά, καθώς θα υπάρχουν οι ίδιες ερωτήσεις και για τους φοιτητές που προέρχονται από Ιατρικά Τμήματα του εξωτερικού.

Πώς μπορώ να λάβω μέρος;

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Γιατί να συμμετέχω;

Για να δοκιμάσω τις γνώσεις μου και τις αντοχές μου, να καλλιεργήσω τις δεξιότητές μου και φυσικά για να έχω τη δυνατότητα να διεκδικήσω πολλά πλούσια και πρωτότυπα βραβεία που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Copyright © 2018 25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών